Terjemah Per Kata Al-Quran Surat Al-Humazah


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu ingin mengetahui arti atau terjemah per kata dari ayat di dalam Al-Quran. Pengetahuan seperti ini sangat penting. Sebagaimana pada Surat Al-Humazah ayat 1-9 berikut ini :

Latinnya :

wailun

Artinya :

celakalahLatinnya :

likulli

Artinya :

bagi setiapLatinnya :

humazatin

Artinya :

Pengumpat Latinnya :

Lebih baru Lebih lama