Syarat Sah Dan Rukun Puasa Ramadan

Sahabat admin yang di muliyakan Allah, Syarat Sah Puasa Ramadan Syarat sah puasa Ramadan adalah syarat yang menentukan puasa seseorang sah atau tidak di hadapan Allah Swt. Syarat sah puasa Ramadan antara lain sebagai berikut:

a. beragama Islam saat melaksanakan puasa tersebut,
b. mumayyiz,
c. suci dari haid, nifas, dan wiladah, dan
d. dilaksanakan pada waktu yang ditentukan.

Rukun puasa adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan saat menjalankan puasa ramadan. Rukun puasa ini juga berlaku pada puasa yang lain. Adapun rukun puasa sebagai berikut.

1.      Niat Niat artinya menyengaja dalam hati untuk melaksanakan puasa. Dalam niat inilah kita diingatkan untuk selalu ikhlas karena Allah semata. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kapan waktu berniat puasa. Sebagian ulama berpendapat niat harus dilaksanakan setiap malam sebelum kita berpuasa Ramadan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kita boleh berniat satu kali saja di awal bulan Ramadan. Perbedaan ini tidak menjadi masalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh berselisih dengan teman karena berbeda pendapat dalam hal ini.
2.      Menahan Diri Sejak Terbit Fajar hingga Terbenam Matahari Menahan diri dalam hal ini tentu bukan menahan diri dari segala hal. Akan tetapi, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk menghindari halhal yang dapat merusak puasa kita.

Itulah Syarat Sah Dan Rukun Puasa Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberi Petunjuk dan RidhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama