Pengertian / Definisi Shalat Sunnah Istikharah Dan Tahajud

Sahabat admin yang berbahagia, Istikharah artinya meminta petunjuk untuk menentukan pilihan. Shalat sunnah istikharah adalah shalat sunah dua rakaat untuk meminta petunjuk kepada Allah terhadap suatu pilihan yang masih ragu. Apabila seseorang merasa kesulitan dan tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi, Islam menganjurkan untuk meminta petunjuk kepada Allah dengan melaksanakan shalat dua rakaat.

Setelah shalat selesai dilaksanakan dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah meminta diberi petunjuk dan ketetapan hati dalam memilih suatu pilihan yang masih ragu. Rasulullah bersabdayang Artinya:

Dari Jabir bin Abdillah berkata: Rasulullah saw., mengajarkan kepada kami meminta petunjuk (istikharah) dalam beberapa perkara, sebagaimanan beliau mengajarkan satu surah dari Al- Qur'an. Beliau bersabda, “Jika salah seorang di antara kamu menghendaki sesuatu, hendaklah salat dua rakaat, selain shalat fardu.” (HR. Bukhari:1096).

Shalat tahajud adalah shalat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari antara waktu shalat isya sampai dengan fajar sidik (menjelang subuh). Namun, waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat tahajud adalah dua pertiga malam, sekitar pukul 02.00 dini hari. Hukum melaksanakan shalat tahajud adalah sunah muakad Firman Allah swt.

Wa minal-laili fa tahajjad bihi nafilatal laka, ‘asa ay yab‘asaka rabbuka maqamam mahmudan.

Artinya:“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (Q.S. Al Isra/ 17: 79).

Bilangan rakaat salat tahajud paling sedikit dua rakaat dan paling banyak tidak terbatas, menurut kemampuan masing-masing. Salat tahajud boleh dikerjakan tiap-tiap dua rakaat salam. Caranya seperti salat sunnah yang lain dan setelah berakhir ditutup dengan salat witir. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sebagai berikut.

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang shalat malam, Rasulullah saw. bersabda: “Shalat lail itu adalah dua rakaat-dua rakaat maka apabila salah seorang dari kamu takut akan datang waktu Subuh shalatlah satu rakaat maka dia itulah shalat witir. (H.R. Muslim:1239).

Itulah Pengertian / Definisi Shalat Sunnah Istikharah Dan Tahajud, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama