Manfaat / Fadhilah Menuntut Ilmu

Sahabat admin yang berbahagia, Semua perkara yang diperintahkan Islam, pasti akan bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umatnya. Sebaliknya, perkara yang dilarang Islam, pasti membawa mudarat bagi umatnya (jika dilanggar). Menuntut ilmu adalah perkara yang diperintahan dalam Islam. Dengan demikian, menuntut ilmu membawa manfaat sebagai berikut.

Orang yang mencari ilmu memperoleh pahala seperti orang yang berjihad

Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Orang yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali (ke rumah).” (H.R. Tirmizi: 2571).

Menuntut ilmu memunyai kebaikan lebih baik daripada salat seratus rakaat

Dari Abu Zar berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku: “Hai Abu Zar, keluarmu dari rumah pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada engkau mengerjakan salat seratus rakaat (H.R. Ibu Majah: 215).

Orang yang suka mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surge dan dinaungi para malaikat

Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memberikan baginya jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang menuntut ilmu (H.R. Tirmizi).

Karena manfaat menuntut ilmu sangat besar, kita harus mengembangkan sikap untuk senang menuntut ilmu. Adapun sikap tersebut tercermin dalam perilaku sebagai berikut:

rajin menghadiri majelis-majelis ilmu;
rajin membaca buku-buku keilmuwan;
tidak malu bertanya jika belum mengetahuinya;
rela mengeluarkan biaya dalam rangka memperoleh ilmu;
menggunakan waktu luangnya untuk menambah pengetahuan;
selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru;
suka melakukan diskusi atau tukar pikiran dengan orang lain;
mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan keilmuan.

Itulah Manfaat / Fadilah Menuntut Ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama