Manfaat Bagi Orang Yang Berilmu

Sahabat admin yang berbahagia, Allah swt. dan Rasulullah saw. sangat menyukai orang-orang yang berilmu. Selain memiliki beberapa , orang berilmu juga memiliki manfaat bagi orang lain. Manfaat orang berilmu antara lain sebagai berikut.

Sebagai tempat bertanya tentang berbagai masalah

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nahl/16 : 43).

Sebagai sarana kesejahteraan manusia hidup di dunia dan akhirat

Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang diamanatkan Allah kepadaku untuk disampaikan itu adalah bagaikan hujan lebat yang turun ke bumi. Dari sebagian bumi tersebut ada yang subur yang dapat mengendapkan air lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang banyak. Dari sebagian bumi tersebut ada yang gersang yang hanya menampung air yang oleh Allah dimanfaatkan untuk manusia sehingga bisa dipergunakan untuk minum, meminumi ternaknya, dan kepentingan pertanian.

Dan hujan tadi juga turun kebagian bumi yang lain, hanya saja bagian bumi ini merupkan tanah yang keras dan datar yang tidak dapat menampung air dan menumbuhkan tumbuh tumbuhan. Demikian itulah, perumpamaan orang pandai dalam agama Allah dan memanfaatkan apa yang diamanatkan Allah kepadaku, kemudian setelah ia mengetahuinya lantas mengerjakannya; perumpamaan orang takabur yang tidak mau mempedulikannya; dan perumpamaan orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang ditugaskan kepadaku untuk menyampaikannya.(H.R. Muslim: 4232).

Orang yang berilmu dan mengajarkannya diibaratkan hujan turun di tanah yang subur. Hujan itu dapat menumbuhkan tanaman dan dapat dimanfaatkan manusia. Semua itu berarti membuat kesejahteraan.

Sebagai sarana diterimanya amal

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui”(Q.S. Al-Isra’/17: 36).

Sebagai dinamisator bagi masyarakatDalam sebuah kata bijak, dikatakan sebagai berikut.

Orang yang berilmu ibarat lampu penerang bagi pengikutnya dalam memberi petunjuk. Orang yang berilmu sangat penting bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu masyarakat, bangsa, atau negara akan maju jika penduduk atau warganya berpendidikan (berilmu).

Itulah Manfaat Bagi Orang Yang Berilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama