Lafadz Surah At-Tin Dan Terjemahannya

Sahabat admin yang berbahagia, disini saya menulis lafadz surah at- Tin dengan mengunakan tulisan huruf abjad. Bismillahir-rahmanir-rahimi (1)Wat-thini waz-zaituni(2)Wa thuri sinina(3)Wa hadzal-baladil-amini(4)Laqad khalaqnal-insana fi ahsani taqwimin(5)tsumma radadnahu asfala safilina(6)Illal-ladzina amanu wa ‘amilus-sholihati falahum ajrun ghairu mamnĪ¼nin(7)Fama yukadzibuka ba‘du bid-dini(8)Alaisallahu biahkamil-hakimina.

Terjemahan Surah At-Tin
(1)Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun(2)Demi gunung Sinai(3)Dan demi negeri (Mekah) yang aman ini(4)Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya(5)Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, pahala yang tidak ada putus-putusnya(6)Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya(7)Maka apakah yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu,(8)Bukankah Allah Hakim yang paling adil? (Q.S. At-Tin/95: 1-8)

Arti Kata-Kata (Mufradat)

demi : lebih rendah
buah pohon Tin : kecuali/melainkan
buah pohon zaitun : Kami kembalikan dia
dan gunung : pahala
sinai/sinin : tidak
kota/negeri Mekah : terputus
aman : hari pembalasan
sebaik-baik : paling adil/bijaksana
bentuk : hakim
bagi mereka : dan mereka beramal
kebaikan/saleh : mereka beriman

Itulah Lafadz Surah At-Tin Dan Terjemahannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama