Jenis / Macam-Macam Salat Rawatib

Sahabat admin yang di muliyakan Allah, Para ulama membagi salat rawatib dalam berbagai kategori, yaitu berdasarkan waktu pelaksanaannya dan dikuatkannya perintah melaksanakan salat tersebut. Berdasarkan waktunya, salat rawatib dibagi menjadi dua sebagai berikut.
  1. Salat Rawatib Qabliyah, yaitu salat rawatib yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan salat wajib.
  2. Salat Rawatib Bakdiyah, yaitu salat rawatib yang dilaksanakan sesudah kita melaksanakan salat wajib. Salat rawatib bakdiyah ini kita laksanakan sesudah salat Zuhur, Magrib, dan Isya. Adapun salat Subuh dan Asar tidak diikuti dengan salat bakdiyah karena Rasulullah melarang kita melaksanakan salat bakdiyah pada dua waktu tersebut. (Sayyid Sabiq: 1993).

Salat Rawatib Muakkad Salat rawatib muakkad adalah salat rawatib yang dikuatkan. Artinya, anjuran untuk melaksanakannya sangat ditekankan oleh Rasulullah saw. Adapun salat rawatib muakkad terdiri atas salatsalat sebagai berikut. Salat dua rekaat sebelum Subuh, Salat dua rekaat sebelum Zuhur, Salat dua rekaat sesudah Zuhur, Salat dua rekaat sesudah Magrib, Salat dua rekaat sesudah Isya.

Salat Rawatib Gairu Muakkad Salat rawatib gairu muakkad adalah salat rawatib yang anjuran melaksanakannya tidak dikuatkan. Salat ini ada kalanya dilaksanakan Rasulullah saw. dan ada kalanya pula ditinggalkan. Secara umum salat rawatib gairu muakkad terdiri atas salat-salat berikut ini. Salat dua rekaat sebelum Zuhur selain rawatib muakkad, Salat dua rekaat sesudah Zuhur selain rawatib muakkad, Salat empat rekaat sebelum Asar, Salat dua rekaat sebelum Magrib, Salat dua rekaat sebelum Isya.

Itulah Jenis / Macam-Macam Salat Rawatib, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberi Petunjuk dan RidhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama