Gambaran Manusia Yang Di Surga

Sahabat admin yang berbahagia, Balasan bagi orang beramal baik adalah surga dan merupakan karunia dari Allah yang tidak ada putus-putusnya. Sebaliknya, tempat orang celaka adalah neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Surga adalah tempat yang penuh nikmat pada hari akhir kelak. Surga disediakan untuk manusia yang bertakwa semasa hidupnya di dunia. Dengan demikian, surga adalah tempat manusia menerima balasan amal baiknya selama hidup di dunia. Gambaran tentang nikmatnya surga ditegaskan Allah swt. Dalam firman-Nya sebagai berikut.

Wa ammal-ladzina su‘idu fa fil-jannati kholidina fiiha ma damatissama
watu wal-ardhu illa ma sya’a rabbuka, ’athoan ghaira majdhudh.

Artinya: Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. (Q.S. Hud/11: 108).

Allah swt. juga berfirman sebagai berikut.

Inna ash habal jannatil yauma fii syughulin fakihuuna. Hum wa azwajuhum fii dhilalin ‘alal aroiki muttakiuna.

Artinya: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. (Q.S. Yasin/ 36: 55–56).

Para malaikat memberi ucapan selamat kepada penghuni surga. Allah swt. berfirman sebagai berikut.

... Wal-malaikatu yadkhuluuna ‘alaihim min kulli babin. Salaamun ‘alaikum bima shobartum fa ni’ma ‘uqbaddari.

Artinya:... sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. (Sambil mengucapkan), ”Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu.” Maka alangkah nikmatnya tempat (kesudahan) itu. (Q.S. Ar-Ra‘d/13: 23–24).

Itulah Gambaran Manusia Yang Di Surga, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama