Gambaran Manusia Yang Ada Di Neraka

Sahabat admin yang berbahagia, Neraka adalah tempat yang penuh dengan penderitaan dan siksa di akhirat kelak. Dengan demikian, neraka merupakan balasan buruk bagi orang yang durhaka semasa hidupnya di dunia, yakni mengingkari hukum-hukum Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt.

Fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiiha zafiiru wa zahiqun. Kholidina fiiha ma daamatis samaawatu wal ardhu illa ma sya’a robbuka inna robbuka fa’alu lima yuriidu.

Artinya: Adapun orang-orang yang celaka maka (tempatnya) di dalam neraka, di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas (dengan merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. (Q.S.Hud/11: 106–107).
Di dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman sebagai berikut.

Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nushlihim naron kullama nadhijat juluuduhum baddalna juluudan ghoiroha li yadhuqul ‘adzaaba innalloha kana azizan hakiman.

Artinya: Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa’/4: 56).

Itulah Gambaran Manusia Yang Ada Di Neraka, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama