Gambaran Alam Barzah

Sahabat admin yang berbahagia, Salah satu contoh kiamat sugra adalah kematian manusia. Dengan demikian, kiamat sugra dapat terjadi beberapa kali dalam sehari, tergantung jumlah orang yang mati pada hari itu. Kiamat kubra ialah hari  alam semesta termasuk manusia seluruhnya. Kiamat kubra hanya terjadi sekali pada waktu yang telah ditentukan Allah swt. Kiamat kubra disebut juga yaumus sa‘ah. Roh manusia yang mati sebelum terjadinya kiamat kubra berada di alam barzah atau alam kubur sampai datangnya yaumul akhir atau hari akhir.

Kehidupan di alam barzah dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam dan terbangun menjelang fajar untuk salat Tahajud, selanjutnya salat Subuh. Sementara itu, orang kedua karena memunyai banyak masalah, tidak dapat tidur nyenyak.

Orang pertama merasakan malam itu sangat singkat. Sebaliknya, orang kedua merasakan malam itu sangat panjang dan menyiksa. Orang pertama adalah gambaran orang yang semasa di dunia menjalankan syariat Islam, sedangkan orang kedua adalah gambaran orang yang semasa di dunia mengingkari syariat Islam.

Keadaan manusia di alam kubur diterangkan dalam firman Allah swt. Yang artinya sebagai berikut.
Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang.... (Q.S. Al-Mu’min/40: 46).

Rasulullah saw. bersabda sebagai yang artinya berikut.

Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya (nanti) di waktu pagi dan petang. Apabila (yang ditampakkan) ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila (yang ditampakkan) ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, ”Inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat.” (H.R. Muslim: 5110).

Itulah Gambaran Alam Barzah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama