Fungsi Sifat Qanaah Dalam Kehidupan Pribadi

Sahabat admin yang berbahagia, Qanaah memunyai pengaruh dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, qanaah atau berpikir positif memunyai fungsi dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.Orang yang bersikap qanaah dalam kehidupan pribadinya akan merasakan manfaat, antara lain sebagai berikut.

Meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah swt.
Bersikap tenang dalam hidupnya.
Tidak serakah atau tamak terhadap harta benda.
Dijauhkan dari sifat hasud dan iri dan dengki pada orang lain.

Ketiga hal di atas akan membawa ketenteraman dan kebahagiaan yang merupakan dambaan serta tujuan hidup manusia. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:

Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasannya, Rasulullah saw. ber-sabda:“Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, dan diberi rezeki cukup dan bersikap qanaah (menerima) apa yang telah diberikan oleh Allah kepada-Nya”. (H.R. Muslim:1746).

Bersikap hemat dan tidak bakhil. Perhatikan firman Allah swt. sebagai berikut!

Wal-ladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman.

Artinya:“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (Q.S. Al-Furqan/25: 67).

Dermawan dan suka berbuat kebajikan.

Menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta. Sikap memintaminta adalah sikap orang malas dan mudah putus asa. Sifat qanaah memunyai pendirian lebih baik memberi daripada menerima. Rasulullah saw. bersabda:

Artinya:Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw. bersabda: “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” (H.R. Bukhari: 1338).

Dijauhkan dari penyakit stres atau depresi. Penyakit stres atau depresi sekarang ini sedang menggejala di masyarakat kita. Salah satu sebabnya adalah tidak bersikap qanaah dalam menghadapi kehidupan.

Itulah Fungsi Sifat Qanaah Dalam Kehidupan Pribadi, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama