Dalil Yang Menerangkan Hari Akhir / Hari Kiamat

Sahabat admin yang berbahagia, Hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala (terompet) oleh Malaikat Israfil, kemudian bumi bergoyang mengeluarkan segala isinya kemudian seterusnya lenyap dan diganti dengan bumi yang lain. Pada saat itu,gunung-gunung pecah, beterbangan, dan menjadi pasir. Langit akan terbelah, hancur menjadi minyak. Pada hari itu, matahari akan digulung dan bintang-bintang akan berjatuhan.

Dalil-dalil tentang hari akhir, antara lain sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah ayat 4

Artinya: Dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat.
(Q.S. Al-Baqarah/2:4).

Ayat di atas menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah swt. adalah meyakini akan adanya hari akhir.

Hadis Riwayat Ahmad

Artinya: (Jibril) bertanya ”Apakah iman itu?” Rasulullah saw. menjawab, ”Iman ialah engkau percaya kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabinabi, percaya kepada mati, hidup sesudah mati, percaya tentang surga, neraka, hisab, mizan, dan percaya pada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk.” (H.R. Ahmad :2775). Keyakinan manusia terhadap hari akhir dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan.

1.     Golongan pertama adalah kelompok manusia yang mengingkari atau tidak percaya akan adanya hari akhir. Mereka memunyai anggapan bahwa setelah manusia mati tidak ada lagi kehidupan. Satu-satunya kehidupan adalah kehidupan dunia ini. Setelah manusia mati, mereka tidak mau tahu.
2.     Golongan kedua adalah kelompok manusia yang memercayai akan adanya reinkarnasi. Reinkarnasi adalah penjelmaan roh manusia yang telah mati. Apabila selama hidupnya beramal baik, ia akan lahir kembali menjadi manusia yang lebih baik atau lebih mulia. Sebaliknya, apabila selama hidupnya beramal buruk, ia akan lahir dalam bentuk yang lebih buruk, misalnya menjadi kucing atau anjing. Kepercayaan seperti ini banyak dianut oleh pemeluk agama ardi (agama buatan manusia).
3.    Golongan ketiga adalah kelompok manusia yang meyakini akan adanya hari akhir. Hari akhir diyakininya sebagai hari pembalasan bagi amalnya selama hidup di dunia. Hari akhir diyakini sebagai kehidupan yang hakiki. Kepercayaan seperti inilah yang dianut oleh pemeluk agama samawi (agama yang berasal dari Allah swt.).

Para pakar ilmu pengetahuan, memercayai adanya kehidupan di dunia ini karena ada matahari dengan sinar dan panasnya. Matahari setiap detik kehilangan volume dan bobotnya sebesar 4.000 juta ton. Para pakar antariksa memperhitungkan bahwa sampai saat tertentu matahari akan habis.

Apabila hari kiamat terjadi karena padamnya matahari, diperkirakan kiamat akan terjadi lebih kurang 5 miliar tahun lagi. Ini adalah perkiraan para ahli antariksa. Adapun kepastian terjadinya hari kiamat hanya Allah swt. Yang mengetahui.

Itulah Dalil Yang Menerangkan Hari Akhir / Hari Kiamat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama