Anjuran Untuk Menuntut Ilmu Dan Manfaat Orang Berilmu

Sahabat admin yang berbahagia, Islam mendidik umatnya untuk senantiasa belajar atau mencari ilmu. Hal itu terbukti dengan turunnya Al Qur’an Surah Al-’Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang perintah membaca.

Bismillahirrahmanirrahimi(1)Iqra’ bismirabbikalladi khalaqa(2)Khalaqalinsana min‘alaqin(3)Iqra’ wa rabbukalakramu(4)Alladzi‘allama bilqalami(5)‘Allamal insana malam ya‘lam.

Membaca adalah rangkaian proses belajar untuk mendapatkan suatuilmu. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berusaha untuk selalu menambah dan memperdalam serta meningkatkan ilmu. Selain ayat-ayat Al-Qur’an, banyak juga hadis yang menjelaskan perintah
menuntut ilmu. Di antara hadis tersebut adalah hadis riwayat Ibnu Abdil Barr.

Hidup di zaman modern ini tidaklah mudah. Zaman makin maju ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggih. Mengingat kondisi seperti itu, kita tidak boleh hanya berpangku tangan menerima nasib. Kita dituntut untuk lebih giat mencari dan mengembangkan ilmu sehingga tidak terlindas oleh perkembangan zaman.

Tenaga manusia sudah banyak diganti mesin, hanya orang-orang berilmulah yang nantinya akan tetap bertahan. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Hal itu dimaksudkan agar umat Islam mepunyai kedudukan dan kehormatan dalam kehidupan sehingga menjadi umat yang utama.

Orang berilmu mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam Islam. Selain itu, dengan ilmu umat Islam akan lebih khusyuk dalam melakukan ibadah. Berikut ini hadis yang menerangkan keutamaan orang berilmu.

Itulah Perintah Menuntut Ilmu Dan Keutamaan Orang Berilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan ridhaNya kepada kita semua amin…

Lebih baru Lebih lama